Mira x-plan

Specjalna wylewka na podłoża trudne od 2-50 mm. Samopoziomująca, niskopyląca, szybkowiążąca ze zbrojeniem rozproszonym, masa do wykonywania gładkiej warstwy pod podłogi na podłożach trudnych np. na podłożach drewnianych i drewnopochodnych.

Mira 6600 cemplan

Wylewka samopoziomująca od 0-10 mm. Na bazie cementu , szybkowiążąca masa szpachlowa do wykonania gładkiej i równej posadzki pod okładziny ceramiczne, dywanowe, winylowe.

Mira 6650 industriplan

Samopoziomująca posadzka przemysłowa od 5-15 mm. Na bazie cementu , samopoziomująca, niepyląca, szybkowiążąca masa szpachlowa do wykonywania posadzek przemysłowych.

Mira 6700 cemplan

Wylewka samopoziomująca od 1-45 mm. Na bazie cementu , samopoziomująca, szybkowiążąca masa szpachlowa do wykonania gładkiej i równej posadzki pod okładziny ceramiczne, dywanowe i parkiet .

Mira 6998 betomix quick

Szybko twardniejący, niskopylący beton bezskurczowy od 20-80 mm. Szybkowiążący wodo i mrozoodporny, do wykonywania szybkich napraw, podkładów pod posadzki, kotwienia elementów maszyn, urządzeń.