Wynajem osuszaczy

Osuszanie kondensacyjne polega na osuszeniu powietrza zawartego wewnątrz pomieszczeń przez skroplenie zawartej w nim pary wodnej. Powoduje to znaczne obniżenie wilgotności względnej powietrza na wskutek czego zawarta w murze wilgoć odparowuje. Wilgotne powietrze jest zasysane przez wentylator i przesyłane do parownika, w którym następuje kondensacja pary wodnej.
Kondensat zbiera się w zbiorniku, Osuszacze kondensacyjne działają skutecznie w szerokim zakresie temperatur od 0
o C do +40oC, lecz optymalną temperaturą jest 20-25oC. Czas osuszania domu o powierzchni 100 m2 uzależniony jest od poziomu zawilgocenia i wydajności osuszacza wskazanej dla domu jednorodzinnego ok.300 m3/h) ? może trwać od jednego do trzech tygodni. 

Przed przystąpieniem do pracy należy uszczelnić okna i zakleić kratki wentylacyjne, aby uniemożliwić pobieranie wilgotnego powietrza z zewnątrz. Stosując osuszacze, można zlikwidować zawilgocenie warstwy muru o grubości do 1 m. Najczęściej używa się ich do suszenia: wylewek podłogowych przed ułożeniem parkietu, stropów, nowych tynków i nowo wymurowanych ścian przed ich ociepleniem.
 
Można je również wykorzystać podczas osuszania piwnic całkowicie zagłębionych w gruncie,
 
w których nie ma żadnego ogrzewania, a wilgotność dochodzi do 20% masy muru.
 
(Źródła podają, że 1 m
3 ściany może wchłonąć nawet do 350 litrów wody).
Urządzenia te, susząc powietrze w pomieszczeniu, doprowadzają do odprowadzenia wilgoci ze ścian. Osuszacze należy stosować tylko wtedy, gdy w domu jest izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa. Jeśli ich nie ma, osuszacz będzie ?zasysał? wilgoć z gruntu i zza ściany.
 
Podczas procesu osuszania może więc paradoksalnie dojść do wzrostu zawilgocenia ścian.


Normy wilgotności ścian murowanych:

 • nie większa niż 2,5%, to ściany są suche;
 • w przedziale 2,5-5%, to ściany są mało zawilgocone i zwykle nie jest konieczne podejmowanie żadnych działań inwazyjnych ? często wystarczy wietrzenie i usprawnienie wentylacji;
 • rzędu 5-8%, to ściany są zawilgocone i już powinny być podjęte działania mające na celu ich osuszenie;
 • na poziomie 8-12%, to ściany są silnie zawilgocone i konieczne jest jak najszybsze ich osuszenie;
 • większa niż 12%, to ściany są mokre i wymagają natychmiastowego osuszenia (np. po powodzi).

Normy wilgotności powietrza:

 • 10-20% – powietrze uważa się za suche lecz niezbyt przyjemne, gdyż wysusza skórę i błonę śluzową;
 • 40-50% – uznawana jest za normatywną i przyjazną dla ludzi i otoczenia;
 • powyżej 60% – Odczuwa się specyficzny odór, rozmnażają się bakterie, powstaje korozja metali i zbrylają się materiały sypkie, powstają zakłócenia w pracy urządzeń elektronicznych;
 • 70% – powoduje rozwój pleśni i grzybów w materiałach higroskopijnych będących często przyczyna licznych schorzeń i powikłań;
 • 80-90% – powoduje powstawanie procesów gnilnych.

Wilgotne ściany zwykle oznaczają:

 • rozwój grzybów i pleśni szkodliwych dla zdrowia ? zwłaszcza dzieci;
 • obniżenie wytrzymałości murów, czyli podstawowych elementów konstrukcyjnych;
 • obniżenie izolacyjność termicznej i w konsekwencji przemarzanie. 
  A to jest bezpośrednią przyczyną wzrostu wydatków przeznaczonych na ogrzewanie budynku;
 • pojawienie się wykwitów tzw. wysoleń, a następnie pękanie i łuszczenie się tynków. 
  A to nie pozostaje bez wpływu na estetykę ścian i całego budynku.
   

 

Korzyści ze stosowania osuszaczy w trakcie budowy:

 • znacząco krótszy czas realizacji inwestycji budowlanych;
 • możliwość prowadzenia prac nawet przy niskich temperaturach;
 • znaczne skrócenie czasu wysychania murów, tynków, posadzek;
 • możliwość lepszego rozplanowania prac, bez zbędnych przestojów;
 • możliwość realizowanie prac wykończeniowych w trakcie osuszania obiektu;
 • doprowadzenie do odpowiedniej wilgotności posadzek przed ułożeniem parkietów;
 • uniknięcie niebezpieczeństwa rozwoju grzybów i pleśni, sinienia drewna (więźba), co często 
  ma miejsce w nowych budynkach oddanych do użytku w stanie wysokiego zawilgocenia;
 • wysuszony budynek wymaga znacznie mniej energii potrzebnej na jego ogrzanie zimą. 
  Latem natomiast nie występuje w nim wrażenie duszności spowodowane długim procesem odparowania do wnętrza obiektu wilgoci technologicznej ze ścian, które zaizolowane styropianem uniemożliwiają jej odparowanie na zewnątrz.

Wilgotność podłoża pod posadzki drewniane. 

Przed położeniem jakiejkolwiek posadzki drewnianej lub drewnopochodnej należy sprawdzić wilgotność podłoża poprzez jego pomiar, by można było ustalić czy podkład jest już wystarczająco suchy. 
W zależności od rodzaju podłoża jego maksymalna wilgotność powinna wynosić:

 • podłoże cementowe 2,0 %;
 • podłoże anhydrytowe 0,5 %;
 • podłoże drewniane 13.0%.

Zawilgocone ściany zewnętrzne to zmora wielu starych, a czasami i nowych budynków. 
Ich skuteczne osuszenie i zaizolowanie leży więc w interesie każdego właściciela domu.

        1. Wilgotne powietrze zostaje zassane.
2. Parownik odbiera wilgoć
3. Skondensowana woda zostaje zebrana
4. Kondensator oddaje powietrze

rdfs

Wykorzystanie osuszaczy powietrza:

 • Osuszanie nowych budynków wilgoci technologicznej: wylewek, tynków, parkietów.
 • Osuszanie starych (użytkowanych) budynków z wilgoci: piwnice, ściany, podłogi.
 • Osuszanie po zalaniach, podtopieniach, awariach instalacji wodno-kanalizacyjnych.
 • Osuszanie magazynów, obiektów muzealnych, kościołów.
 • Osuszanie przed położeniem parkietów i paneli podłogowych.
 • Osuszanie wykładzin i dywanów po praniu.
 • Osuszanie wszelkiego rodzaju wilgoci.